การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

การใช้บริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับล่ามของ TIS

บริการ 1800RESPECT มีไว้สำหรับคนทุกคนในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากการทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์  ผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์จะให้คำปรึกษา  ข้อมูล และความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงบริการอื่นๆ  บริการนี้มีพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

และมีบริการล่ามฟรี (TIS National) สำหรับใครก็ตามที่ต้องการติดต่อ 1800RESPECT

เพื่อจัดแจงเรื่องนี้ โปรด:

  • โทรถึง 1800RESPECT ที่หมายเลข 1800 737 732 แล้วขอล่าม ผู้ให้คำปรึกษาจะจัดการทำนัด หรือ

  • โทรถึง TIS ที่หมายเลข 131 450 แล้วบอกให้เขาติดต่อ 1800RESPECT

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ของ 1800RESPECT มีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

ในกรณีที่มีอันตรายใกล้ตัว โปรดโทรเบอร์  000 เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจ 

สำหรับการโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อใช้ TTY หรือบริการถ่ายทอดข้อมูลแห่งชาติ โปรดดู Calls to emergency services

 

TIS

การใช้บริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับล่ามของ TIS

TIS