เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

1800RESPECT

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์คือพฤติกรรมการข่มขู่ทำร้ายในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หรือความสัมพันธ์แบบอื่นๆในครอบครัว ซึ่งคนๆหนึ่งอยู่ในสถานะที่มีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งและทำให้เกิดความกลัว  มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น ความรุนแรงในความสัมพันธ์ ความรุนแรงในครอบครัว หรือความรุนแรงของคู่รัก

ความรุนแรงแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ  ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างสามีและภรรยา หรือแฟนหญิงกับชาย  ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก หรือผู้ใหญ่กับพ่อแม่ที่แก่ชรา  หรือระหว่างคนในครอบครังขยาย เช่น ป้า ลุง หรือ ปู่ย่าตายาย หรือระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ

เรามักเรียกความรุนแรงนี้ว่า เป็นแบบแผนเชิงบังคับข่มขู่ และ ควบคุม บางทีก็เรียกผู้ทำร้ายว่า “ผู้กระทำความรุนแรง”

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติลงเสมอไปเมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลง มันอาจเกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นคู่รักกันก็ได้

ผู้ทำร้ายใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและการควบคุม เช่น:

 • การทำร้ายร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การบีบคอ  การทุบตี การผลัก และการขู่ว่าจะทำอันตราย

 • การกระทำรุนแรงทางเพศ  การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือบังคับให้บุคคลอื่นกระทำเรื่องเพศที่เขาไม่เต็มใจทำ

 • การทำร้ายจิตใจ ด่าว่า ดูถูกเหยียดหยาม ปฏิบัติอย่างไม่ให้ความเคารพ

 • การทำให้โดดเดี่ยวจนไม่ได้รับความช่วยเหลือ  แยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน  หรือการใช้ครอบครัวและชุมชนเพื่อทำให้อับอาย  นี่อาจรวมถึงการส่งข้อความหรือโพสต์ในเฟสบุ๊ค

 • การตามดูหรือติดตาม ‘ทุกความเคลื่อนไหว’ รวมทั้งการติดตามบนอินเตอร์เน็ท  ผ่านโซเชียลมีเดีย  ใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS เป็นต้น

 • การทำร้ายจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น การตำหนิคนที่ถูกทำร้ายว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้ทำร้ายมีพฤติกรรมเช่นนั้น  การว่าผู้ถูกทำร้ายว่าพวกเขามีปัญหาทางจิตหรือเป็นโรคจิตชนิดกระวนกระวายใจมากเกินไป  การบิดเบื่อนความจริงโดยจงใจ   การเคลื่อนย้ายของใช้ส่วนตัวหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ  และการปฏิเสธว่ามีพฤติกรรมการทำร้าย

 • การทำร้ายทางการเงิน เช่น การไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพื่อกินอยู่ หรือ ‘เงินสำหรับแม่บ้าน’  การห้ามไม่ให้ทำงาน  การให้ข้อมูลเท็จแก่ระบบให้เงินเลี้ยงดูบุตร   การข่มขู่บังคับให้เซ็นเอกสารกฎหมายและกฎหมายการเงินที่ทำให้อีกคนเป็นหนี้  การใช้อำนาจบังคับเอาเงินจากอีกคนหนึ่ง

 • การห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือความศรัทธา หรือการบังคับให้อีกฝ่ายมีความศรัทธาหรือความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของเขา

 • การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายคนรัก รวมถึงเด็ก

 • การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายสัตว์เลี้ยง

 • การทำร้ายทางกฎหมาย เช่นการใช้ประโยชน์จากระบบกฎหมายครอบครัวเพื่อทำให้อับอาย ทำให้หมดแรง ทำเพื่อเอาเปรียบหรือทำให้อีกฝ่ายหมดศักดิ์ศรี

ผู้ทำร้ายสามารถแสดงความควบคุมได้หลายแบบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละความสัมพันธ์     ในบางความสัมพันธ์  การไม่ให้ยาที่ใช้เป็นประจำก็เป็นการควบคุมรูปแบบหนึ่ง พฤติกรรมที่เป็นการบังคับข่มขู่ เช่น การขู่ฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตัวเองเมื่ออีกฝ่ายพยายามจะบอกเลิก ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการควบคุมด้วย  ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงที่มีความพิการต้องพึ่งพาอีกคนหนึ่งให้ช่วยเหลือหรือดูแล  การเลิกดูแลหรือการใช้การดูแลนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมเป็นการใช้อำนาจที่ยอมรับไม่ได้   การแทรกแซงเรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยการห้ามกล่อมเด็กทารกหรือห้ามให้นมแม่กับเด็กทารกก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ด้วย

ผู้หญิงมีโอกาสประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์มากกว่า

ตัวเลขสถิติแสดงว่าความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์มักจะเป็นการกระทำของผู้ชายต่อผู้หญิง

ผู้หญิงบางกลุ่มมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์:

 • ผู้หญิงท้อง

 • ผู้หญิงที่แยกทางกับคู่รัก

 • ผู้หญิงที่มีความพิการ

 • ผู้หญิงอะบอริจินี่และชาวเกาะทอเรสสเตรท

ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

 • ผู้หญิงมีโอกาสประสบความรุนแรงมากกว่า จากคู่รักหรืออดีตคู่รัก

 • ผู้ทำร้ายอาจดูดีมีเสน่ห์และเป็นที่เคารพนับถือในชุมชนของเขา หรืออาจเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเขาเป็นเหยื่อ    คนที่อาศัยอยู่ในความสัมพันธ์หรือครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงมักจะบอกว่า พวกเขาอาศัยอยู่กับ “Dr. แจ๊กเคิล และ Mr.ไฮด์” หรือ “เทพบุตรบนถนน/ปีศาจในบ้าน”

 • ผู้ทำร้ายมักจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ หรือตำหนิคนที่เขาทำร้าย  พวกเขารู้สึกว่าเขามีเหตุผลที่ดีหรือมีสิทธิที่จะใช้พฤติกรรมทำร้าย

 • เด็กๆที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่รุนแรงจะได้รับผลกระทบ  แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นหรือได้ยินความรุนแรง  ทั้งนี้ก็เพราะความกลัวและชีวิตในบ้านที่ปั่นป่วนที่ผู้ดูแลเด็กประสบอยู่   สำหรับเด็กๆ ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์คือความบาดเจ็บทางใจอย่างรุนแรง

 • เกย์  เลียสเบี้ยน  ผู้แปลงเพศ และคนสองเพศ ก็อาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรงและถูกทำร้ายได้

ความรุนแรงประเภทอื่นๆในบ้าน

ความรุนแรงทุกอย่างไม่เป็นที่ยอมรับ  เช่นเดียวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ ยังมีความรุนแรงประเภทอื่นๆในครอบครัวและในความสัมพันธ์ด้วย   ความรุนแรงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรมแห่งการใช้อำนาจและการควบคุม  แต่ก็เป็นอันตรายต่อบุคคลและต่อครอบครัวและความสมานฉันท์ในชุมชน

ความรุนแรงอาจเกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์แบบใดก็ได้  นี่รวมถึง ความรุนแรงที่ผู้หญิงกระทำต่อผู้ชาย  ความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ หรือคนที่มีความพิการ  และความรุนแรงที่วัยรุ่นกระทำต่อพ่อแม่

คนที่ประสบความรุนแรงหรือการทำร้ายรูปแบบอื่นในบ้านอาจรู้สึกเจ็บปวด ได้รับอันตราย หรืออับอาย แบบเดียวกับคนที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

การทำร้ายเด็กก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในบ้านและไม่เคยเป็นที่ยอมรับเลย ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ที่ถูกทำร้าย คุณสามารถติดต่อ Kids Helpline  ที่หมายเลข 1800 55 1800 หรือโทรหาตำรวจที่เบอร์ 000 ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายใกล้ตัวโปรดโทรหาตำรวจที่เบอร์ 000

ถ้าท่านประสบความรุนแรงแบบใดก็ตามในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ ข้อมูลในเว๊บไซท์นี้ก็ยังจะมีคุณค่า และบริการหลายแห่งที่แสดงไว้ในนี้ก็จะเป็นประโยชน์  โทรศัพท์ 1800RESPECT ก็สามารถให้ความช่วยเหลือและข้อมูลแก่คนที่อาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ทุกประเภทที่รุนแรงหรือที่ถูกร้ายในบ้าน โปรดโทรถึง  1800 737 732

 

ในกรณีที่มีอันตรายใกล้ตัว โปรดโทรเบอร์ 000 เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

สำหรับการโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อใช้ TTY หรือบริการถ่ายทอดข้อมูลแห่งชาติ โปรดดู Calls to emergency services

 

การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ ? ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป – ผู้หญิงหนึ่งในสามคนประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต มีบางอย่างที่ท่านทำได้จริงเพื่อให้ความช่วยเหลือ

การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria