เกี่ยวกับการวางแผนรักษาความปลอดภัย

การวางแผนรักษาความปลอดภัยคือหนทางการคิดและการพัฒนาแผนปฏิบัติการจริงเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

1800RESPECT

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

มีวิธีที่หลากหลายในการวางแผนรักษาความปลอดภัย ในแต่ละแผนนั้นจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล และแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ซึ่งแผนการอาจจะเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

ในแผนรักษาความปลอดภัยนั้นจะช่วยในการค้นหาและแสดงทางเลือกรวมไปถึงความคิดที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างครอบครัวและความสัมพันธ์เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถช่วยผู้ที่ประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อรู้ผู้กระทำผิด

ครอบครัวและเพื่อนมีบทบาทสำคัญที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ข้อมูล

นอกจากนั้นบริการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์ และผู้ถูกทำร้ายทางเพศก็มีอยู่ เพื่อช่วยจัดการและให้ความช่วยเหลือ  บริการเหล่านี้สามารถช่วยคิดเกี่ยวกับทางเลือก

ทำความเข้าใจกับการวางแผนความปลอดภัย

ท่านอาจจะกำลังวางแผนความปลอดภัยเพื่อตัวท่านเอง หรือกับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ประสบความรุนแรง  

แผนการความปลอดภัยสำหรับท่าน

ถ้าท่านกำลังวางแผนความปลอดภัยเพื่อตัวท่านเอง ท่านคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรใช้ได้ผลและไม่ได้ผล นี่คือจุดแข็ง  ขอให้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ได้ผล แล้วตรวจดูรายการข้างล่างนี้ เพื่อดูว่ายังมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมที่จะช่วยท่านสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญบางอย่างที่ต้องตระหนักเมื่อท่านทำแผนการความปลอดภัยสำหรับตนเอง:

  • ผู้ทำร้ายเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรง  การพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความรุนแรงอาจทำให้ท่านรู้สึกเหมือนท่านกำลัง ‘เดินอยู่บนเปลือกไข่’ เพราะผู้ที่ข่มเหงรังแกมักจะหาเหตุผลและข้ออ้างเพื่อให้ความชอบธรรมกับความโกรธและการบรรลุแก่โทสะเพื่อควบคุม  การคิดหาวิธีการเพิ่มความปลอดภัยไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบต่อความรุนแรง หรือ ‘เรื่องร้าย’ ที่เกิดขึ้น

  • แผนการความปลอดภัยจะต้องปรับให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น การท้อง มีเด็กอ่อน  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเป็นอยู่  

  • บริการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์สามารถช่วยท่านได้ และให้ไอเดียเพิ่มเติมจากที่ท่านมีอยู่แล้ว  โปรดตรวจดู ที่นี่สำหรับบริการในพื้นที่ [เป็นภาษาอังกฤษ] หรือโทรถึง 1800RESPECT ที่หมายเลข 1800 737 732

แผนการความปลอดภัยสำหรับครอบครัวและเพื่อน

เมื่อทำแผนการความปลอดภัยสำหรับคนที่ประสบความรุนแรง ให้เริ่มต้นด้วยการรับฟัง ผู้หญิงคือคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเอง  ก่อนอื่นให้ฟัง และถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น  นี่จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความเสี่ยง   ค้นหาว่าเธอทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย  แล้วใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยเธอคิดว่าอาจจะทำอะไรได้อีกเพื่อเพิ่มความปลอดภัย  รายการข้างล่างนี้อาจให้แนวคิดท่านได้บ้างเกี่ยวกับการพัฒนาแผน  แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกแนวคิดจะเหมาะสมเสมอไป 

พึงรำลึกว่าอาจมีผู้ทำร้ายหลายคนและความต้องการส่วนตัวอื่นๆที่อาจส่งผลต่อแผน

จำไว้ว่า งานของท่านไม่ใช่การตัดสินคนหรือการตัดสินใจ   ‘การออกจากบ้านไปเลย’ ไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเสมอไป  เรารู้ว่าการตีจากเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยมากที่สุด  โปรดทำงานกับเพื่อนและสมาชิกครอบครัวของท่าน เพื่อสร้างแผนที่ใช้ได้จริงกับตัวเธอ

ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญบางอย่างที่ควรจดจำเมื่อทำแผนการรักษาความปลอดภัยสำหรับเพื่อนและครอบครัว:

  • แผนการความปลอดภัยอาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้  ความสัมพันธ์นี้อาจเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับเหยื่อ /ผู้รอดชีวิต

  • ถ้ามีเด็กๆอยู่ด้วย ท่านอาจพบว่าวีดีโอเรื่อง ดูแลเด็กๆให้ปลอดภัย เป็นประโยชน์อย่างมาก

  • ท่านอาจมี ความรับผิดชอบที่จะต้องทำการรายงาน [เป็นภาษาอังกฤษ] ถ้าเด็กๆมีความเสี่ยงจะได้รับอันตราย

  • ท่านอาจต้องใช้บริการที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือท่าน  ถ้าผู้หญิงต้องการบริการเหล่านี้ โปรดแนะนำให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญในด้านความรุนแรงในครอบครัว ด้านกฎหมาย ด้านวัฒนธรรม และการช่วยเหลือต่อเนื่อง โปรดตรวจดู ที่นี่สำหรับบริการในพื้นที่ [เป็นภาษาอังกฤษ] หรือโทรศัพท์ถึง 1800RESPECT ที่หมายเลข 1800 737 732

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria