To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Шта је сексуални напад?

Ако разумете шта је сексуални напад, биће вам лакше да реагујете.

Ваша права и могућности након недавног сексуалног напада

Сексуални напад је сваки сексуални или сексуализовани чин услед којег се нападнута особа осећа нелагодно, угрожено или уплашено. То је понашање које нападнута особа није изазвала или одабрала.

Сексуални напад је изигравање поверења и ускраћивање права које свака особа има да каже шта ће се радити са њеним или његовим телом. Сексуални напад је злоупотреба права и моћи.

Сексуални напад може да се почини против одраслих и деце, жена и мушкараца и особа сваког порекла.

Сексуални напад може да се назива и сексуалним злостављањем или сексуалним насиљем. Изрази који се користе да опишу сексуални напад, као на пример силовање или сексуално злостављање имају и уопштено значење када се користе у свакодневном разговору и специфично значење када се употребљавају да опишу одређена сексуална кривична злодела. На овом вебсајту користимо те речи у њиховом уопштеном значењу и пружамо само уопштене информације.

Ако мислите да је против вас почињено сексуално кривично дело и желите да се жалите, биће боље да затражите детаљнији савет. Савете можете да добијете од службе за помоћ жртвама сексуалног напада у вашем крају [на енглеском], полиције, вашег лекара или приватног адвоката. Време може бити важан фактор и те службе могу да вам пруже информације о вашим правима и опцијама.

Сексуални напади се јављају у многим облицима

Ако разумемо шта је сексуални напад, боље ћемо реаговати када нам пријатељ, члан породице или странка каже да је била нападнута. Следећи списак садржи неке примере сексуалних напада:

 • Сексуално узнемиравање.

 • Нежељено додиривање или љубљење.

 • Сексуалне или сексу сличне радње под претњом или присилом, укључујући оне које су повезане са насиљем или наношењем бола.

 • Октривање гениталија, такозвани ‘flashing’.

 • Прогањање.

 • Ако вас неко посматра без ваше дозволе док сте неодевени или приликом сексуалних активности.

 • Постављање сексуалних слика на интернет без вашег пристанка.

 • Ако вас неко присиљава или принуди да посматрате особе приликом порнографских радњи или да учествујете у њима.

 • Потурање дроге у пића или употреба дрога и алкохола са циљем да се смањи или оштети способност доношења одлука о сексу или сексуалним активностима.

 • Сексуални однос са особом која спава или која је под јаким утицајем алкохола и/или дрога.

 • Непристојне или на секс алудирајуће шале, приче или показивање сексуализованих слика у склопу шаблона понашања које садржи елементе принуде, застрашивања или експлоатације.

 • Силовање (пенетрација у било који телесни отвор било каквим предметом).

 • ‘Припремање’ детета или рањиве особе за учешће у сексуалним активностима било које врсте.

 • Било који сексуални чин са дететом.

Сексуални напад није иста ствар као сексуално изражавање. Сексуални напад је нежељено сексуално понашање или су то поступци у којима се користи застрашивање, принуда или сила да се искаже моћ или да се неком ускрати право сопственог избора. Сексуални напад и злостављање може да се догоди само једанпут или може да буде део насилничког модела понашања. Сексуални напад има различите и многобројне последице, укључујући физичке, емотивне и психолошке последице.

Чињенице о сексуалном нападу

Ево неколико важних ствари које треба да знамо о сексуалном нападу:

 • Већину сексуалних напада изврше мушкарци над женама и децом.

 • Али и мушкарци доживљавају сексуалне нападе које обично почине други мушкарци.

 • Већина жртава сексуалних напада познаје или се недавно упознала са починиоцем напада.

 • Неки чинови сексуалног напада представљају и кривична злодела.

 • Одлука да се сексуални напад пријави полицији може да буде тешка. Ограничења у нашем правосудном систему и начин на који се скупљају докази значи да процес може да буде веома мучан.

 • Особе које су жртве сексуалног напада реагују на много различитих начина, некад јаким емоцијама, а некад повлачењем у себе. Ако разумемо трауме које изазива међуљудско насиље, боље ћемо моћи одговарајуће да реагујемо.

 • Сексуални напад је злоупотреба неравнотеже моћи која постоји у друштву. 

 • Већина сексуалних напада се не пријави полицији.

Последице сексуалног напада

Насиље између две особе, као што је сексуални напад, је једно од искустава које изазива највеће могуће трауме. Испуњавање непосредних потреба жртава/преживелих особа укључује да им верујемо и да их узмемо озбиљно што помаже у смањењу додатног оштећења. Такође је важно да наставимо са пружањем подршке током опоравка жртве; као што је такође важно да то чинимо на начин и у време које њој одговара.

Ако желите да добијете више информација о томе како да пружите подршку жртви/преживелој особи, погледајте страну под насловом Како да пружите подршку некоме ко је доживео сексуални напад.

 

Како могу да пружим подршку некоме ко је доживео сексуални напад?

Сексуални напади су прилично чести - од прилике једна од сваких пет жена доживи сексуални напад. Постоји неколико практичних ствари којима можете да помогнете.

Како могу да пружим подршку некоме ко је доживео сексуални напад?

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault