Саветовање преко телефона

Како да користите услуге саветовања преко телефона са тумачем TIS-а

 

Служба 1800RESPECT је на располагању свим особама у Аустралији које су доживеле сексуални напад или насиље код куће и у породици.  Квалификовани и искусни саветници пружају услуге саветовања, информације и помоћ за приступ другим службама. Служба ради 24 сата на дан, седам дана у недељи.

Телефонска служба преводилаца и тумача (TIS National) која ради 24 сата, свих седам дана у недељи је на располагању бесплатно за свакога ко хоће да назове 1800RESPECT. 

Ако вам треба тумач:

  • Назовите 1800RESPECT на 1800 737 732 и замолите да вам позову тумача. Саветник ће позвати тумача, или

  • Назовите TIS на 131 450 и замолите их да вам назову 1800RESPECT. 

Саветовање преко интернета

1800RESPECT Online саветовање преко интернета је на располагању само на енглеском. 

 

У случају непосредне опасности, назовите 000 за помоћ полиције.

Ако треба да користите телепринтер (TTY) или Националну релејну службу (National Relay Service) за телефонски позив у хитној ситуацији, погледајте Calls to emergency services

TIS

Како да користите услуге саветовања преко телефона са тумачем TIS-а

TIS