We’re currently experiencing issues with some calls not connecting to the service. Please use the chat function if your call is not connecting. If you're in immediate danger call 000.

Саветовање преко телефона

Како да користите услуге саветовања преко телефона са тумачем TIS-а

 

Служба 1800RESPECT је на располагању свим особама у Аустралији које су доживеле сексуални напад или насиље код куће и у породици.  Квалификовани и искусни саветници пружају услуге саветовања, информације и помоћ за приступ другим службама. Служба ради 24 сата на дан, седам дана у недељи.

Телефонска служба преводилаца и тумача (TIS National) која ради 24 сата, свих седам дана у недељи је на располагању бесплатно за свакога ко хоће да назове 1800RESPECT. 

Ако вам треба тумач:

  • Назовите 1800RESPECT на 1800 737 732 и замолите да вам позову тумача. Саветник ће позвати тумача, или

  • Назовите TIS на 131 450 и замолите их да вам назову 1800RESPECT. 

Саветовање преко интернета

1800RESPECT Online саветовање преко интернета је на располагању само на енглеском. 

 

У случају непосредне опасности, назовите 000 за помоћ полиције.

Ако треба да користите телепринтер (TTY) или Националну релејну службу (National Relay Service) за телефонски позив у хитној ситуацији, погледајте Calls to emergency services

TIS

Како да користите услуге саветовања преко телефона са тумачем TIS-а

TIS