To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Српски - Шта је 1800RESPECT?

Реаговање на насиље и злостављање треба да буде свачија брига. 1800RESPECT је национална служба за помоћ у случају сексуалног напада и насиља код куће и у породици. 1800RESPECT је за жртве/преживеле, породице и пријатеље, као и за раднике. Ми пружамо услуге саветовања преко телефона и интернета, а наш вебсајт пружа информације и савете и даје упуте за локалне службе. Све услуге су вам на располагању преко тог вебсајта или ако назовете 1800 737 732.

1800RESPECT је служба која се посветила остваривању права свих Аустралијанаца да живе у друштву без насиља. Ако сте доживели сексуални напад или насиље код куће или у породици, или сте под ризиком од њих, ми можемо да вам помогнемо. Ми такође можемо да вам помогнемо ако пружате подршку жртви/преживелом лицу или ако радите у тој области.

Затражите помоћ

1800RESPECT има саветнике који су ту да вам помогну преко телефона и интернета. Саветници могу да вам помогну:

  • информацијама и пружањем подршке,

  • давањем упута за одређену службу,

  • саветима и пружањем помоћи за следећи корак, и

  • састављањем сигурносног плана

Информишите се

Вебсајт 1800RESPECT има такође јасне и лако разумљиве информације. На вебсајту ћете наћи информације које ће вам помоћи да препознате знакове злостављања и насиља, да направите сигурносни план, као и да пронађете службе које ће вам пружити подршку. 

Информације и подршка које се пружају члановима породице и пријатељима

Чланови породице и пријатељи такође могу да користе услуге 1800RESPECT. Ако сте забринути за неку блиску особу, дете или сарадника, 1800RESPECT може да помогне.

Када вам неко каже да је доживео насиље код куће или у породици или сексуални напад, можете да будете шокирани и да не знате шта да кажете или урадите.  1800RESPECT пружа информације и има публикације помоћу којих чланови породице и пријатељи могу да пруже помоћ жртви. Чланови породице и пријатељи могу да назову саветника и разговарају о ситуацији, да постављају питања и да дођу до више информација. На вебсајту се налазе информације о службама које помажу свакој жртви насиља код куће или у породици, или сексуалног напада, а такође има брзе линкове за честа питања, као и за службе за помоћ у свакој држави. Ту ћете наћи и информације о томе како да направите сигурносни план.

Пружање подршке може да буде стресно, а последице могу да се осете још врло дуго. 1800RESPECT је ту да пружи подршку члановима породице и пријатељима, као и жртвама/преживелим особама.

Информације и подршка које се пружају радницима и стручњацима

На вебсајту се налази део који је посвећен радницима и стручњацима. Ту су постављене информације о насиљу код куће и у породици, о сексуалним нападима, о обавезном пријављивању, као и о траумама насталим у току рада са жртвама насиља.

Неке државе и територије имају законе о обавезном пријављивању случајева насиља код куће и у породици. У свим државама и територијама је обавезно пријавити сексуалне нападе деце, њихово физичко злостављање или занемаривање. Вебсајт садржи информације које ће помоћи радницима да разумеју када треба да се обрате полицији и/или службама за заштиту деце.

Пружање помоћи другима може да испуњава, али може да буде и врло захтевно. Тај рад захтева саосећање и сажаљење. С времена на време такав рад може негативно да утиче на раднике који први долазе у контакт са жртвама насиља и редовно се суочавају са утицајем траума. Радници такође могу да се обрате служби за саветовање при 1800RESPECT и да добију подршку. 

Како да се обратите служби

Служби 1800RESPECT можете да се обратите на више начина. Назовите службу на 1800 737 732 (може да се позове тумач). Укључите се на National Relay Service за друге службе које су на располагању.

Можда је за вас безбедније да се саветовање одвија преко интернета. Укључите се у саветовање преко интернета преко насловне стране 1800RESPECT. Саветовање преко интернета се одвија уживо. Саветник ће директно комуницирати са вама. Да бисте користили услуге 1800RESPECT преко интернета, искључите ‘popup-blocking’ у веб браузеру. Требаће вам интернет веза која се неће прекидати.

Ако вам више одговара да се саветовање обавља лично или преко телефона, затражите то преко вебсајта.

На вебсајт ћете се укључити преко 1800RESPECT

 

У случају непосредне опасности, назовите 000 за помоћ полиције.

Ако треба да користите телепринтер (TTY) или Националну релејну службу (National Relay Service) за телефонски позив у хитној ситуацији, погледајте Calls to emergency services

 

Како да користите услуге саветовања преко телефона са тумачем TIS-а

Телефонска служба преводилаца и тумача (TIS National) која ради 24 сата, свих седам дана у недељи је на располагању бесплатно за свакога ко хоће да назове 1800RESPECT. Ако вам треба тумач: Назовите 1800RESPECT на 1800 737 732 и замолите да вам позову тумача. Саветник ће позвати тумача, или Назовите TIS на 131 450 и замолите их да вам назову 1800RESPECT.

TIS

 

Насиље код куће и у породици

Шта је насиље код куће и у породици? Ако разумете шта је насиље код куће и у породици, боље ћете моћи да реагујете.

Насиље код куће и у породици

 

Developed with: Ethnic Child Care, Family and Community Services Co-operative