To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Về việc lập kế hoạch an toàn

Lập kế hoạch an toàn là một cách suy nghĩ và phát triển một kế hoạch hành động khi mọi thứ không an toàn.

Bạo lực Gia đình: làm thế nào lên kế hoạch để chăm lo cho chính mình

Có rất nhiều cách khác nhau để lập một kế hoạch an toàn. Kế hoạch cần phải được lập ra phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và sẽ làm tăng sự an toàn hiện tại. Kế hoạch này cũng sẽ thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi.

Kế hoạch có thể giúp khám phá, vạch ra các phương án và ý tưởng để tăng tính an toàn khi bạo hành trong nhà và gia đình đang xảy ra. Nó cũng có thể giúp những người bị tấn công tình dục khi thủ phạm là một kẻ được biết đến. 

Gia đình và bạn bè có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ về hỗ trợ và thông tin. Các dịch vụ bạo hành trong nhà và gia đình và các dịch vụ tấn công tình dục cũng đã có mặt để giúp tổ chức và hỗ trợ. Những dịch vụ này có thể giúp đỡ trong việc suy nghĩ về các phương án. 

Hiểu biết về kế hoạch an toàn

Bạn có thể lập một kế hoạch an toàn cho chính mình hoặc với một người nhà hay người bạn đang bị bạo hành. 

Một kế hoạch an toàn cho bạn

Nếu bạn đang lập một kế hoạch an toàn cho chính mình, bạn cần phải có được những ý tưởng tốt về những gì đã hoạt động hay chưa hoạt động. Đây là một sức mạnh. Hãy suy nghĩ về những thứ đã hoạt động ổn rồi sau đó quan sát danh mục dưới đây để xem liệu các phương án khác có thể giúp bạn xây dựng một kế hoạch hành động an toàn hay không.

Dưới đây là một vài điều quan trọng cần nhớ khi lập một kế hoạch an toàn cho chính mình:

  • Thủ phạm phải chịu trách nhiệm về bạo hành. Việc cố gắng để ngăn chặn bạo hành có thể khiến bạn cảm thấy như bạn đang "đùa với lửa" bởi vì những người lạm dụng thường lựa chọn tìm ra các nguyên nhân mới để biện minh và bào chữa cho sự giận dữ và bùng nổ kiểm soát của họ. Tìm ra cách để tăng an toàn không giống với chịu trách nhiệm về bạo lực hay "cơn giận dữ".  

  • Kế hoạch an toàn cần phải được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là khi mọi thứ thay đổi chẳng hạn như mang thai, có em bé mới, hoặc thay đổi hoàn cảnh sống.

  • Các dịch vụ bạo hành trong nhà và gia đình có thể hỗ trợ bạn và cung cấp những ý tưởng để thêm vào những thứ mà bạn đã có. Hãy kiểm tra ở đây để biết các dịch vụ tại địa phương [bằng tiếng Anh], hoặc gọi điện cho 1800RESPECT theo số 1800 737 732.

Một kế hoạch an toàn với gia đình và bạn bè

Khi lập một kế hoạch an toàn với người bị bạo hành, hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe. Người phụ nữ là chuyên gia về hoàn cảnh của mình. Đầu tiên hãy lắng nghe và đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra. Điều này sẽ giúp bạn hiểu về những rủi ro. Hãy tìm hiểu những gì cô ấy đã làm để tăng sự an toàn, và lấy nó làm cơ sở để giúp cô ấy suy nghĩ về những gì khác có thể làm tăng sự an toàn của cô ấy. Danh mục dưới đây có thể cung cấp một vài ý tưởng về làm thế nào để phát triển kế hoạch nhưng không phải tất cả những ý tưởng này sẽ có liên quan. 

Hãy nhớ rằng có thể có nhiều thủ phạm và các nhu cầu cá nhân khác cũng ảnh hưởng đến kế hoạch. 

Hãy nhớ rằng công việc của bạn không phải là để phán xét hay đưa ra quyết định. "Chỉ cần bỏ đi" không phải lúc nào cũng là phương án an toàn. Chúng ta biết rằng bỏ đi là thời điểm có rủi ro nhiều nhất đối với cuộc sống và sự an toàn. Hãy làm việc với người bạn của bạn hoặc người nhà để xây dựng một kế hoạch phù hợp cho cô ấy.

Dưới đây là một vài điều quan trọng cần nhớ khi lập một kế hoạch an toàn cho bạn bè và gia đình:

Danh mục đảm bảo an toàn

Danh mục này là một hướng dẫn chung về những việc bạn có thể làm để giúp tăng sự an toàn. Xin lưu ý rằng kế hoạch an toàn cần phải được thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của mỗi người 

 

Danh mục Kế hoạch An toàn

Danh mục này là hướng dẫn về những thứ bạn có thể làm để giúp đỡ một cách an toàn.

Danh mục Kế hoạch An toàn

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria