To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Czym jest wykorzystywanie seksualne?

Zrozumienie, czym jest wykorzystywanie seksualne pomaga w podjęciu odpowiedniej reakcji.

Twoje prawa i sposoby postępowania po niedawnej napaści

Wykorzystywanie seksualne to każdy akt seksualny lub o podłożu seksualnym, przez który druga osoba czuje się niekomfortowo, zmuszana lub zastraszana. To zachowanie, do którego druga osoba nie zachęciła ani nie wybrała.

Wykorzystywanie seksualne jest pogwałceniem zaufania drugiej osoby i zanegowaniem jej prawa do decydowania o tym, co dzieje się z jej ciałem. Wykorzystywanie seksualne jest nadużyciem uprawnień i władzy.

Wykorzystywanie seksualne może dotknąć dorosłych i dzieci, kobiet i mężczyzn, a także ludzi z dowolnego środowiska.

Wykorzystywanie seksualne może być również określane mianem napaści seksualnej lub przemocy seksualnej. Terminy służące do opisania wykorzystywania seksualnego, takie jak gwałt i napaść seksualna, to zwroty o znaczeniu ogólnym w kontekście codziennej rozmowy oraz o znaczeniu szczegółowym, gdy są używane do opisania konkretnych przestępstw na tle seksualnym. Na tej stronie internetowej używamy tych słów w ogólnym znaczeniu i zapewniamy jedynie ogólne informacje.

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą przestępstwa na tle seksualnym i chcesz to zgłosić, możesz chcieć zasięgnąć dalszej porady. Możesz tego dokonać poprzez kontakt z lokalnymi służbami ds. wykorzystywania seksualnego [w języku angielskim], policją, lekarzem lub swoim prawnikiem. Czas może odgrywać kluczową rolę, a wymienione wyżej służby mogą udzielić informacji na temat twoich praw i możliwych działań.

Wykorzystywanie seksualne przybiera różne formy

Zrozumienie tego, czym jest wykorzystywanie seksualne, pomoże nam w podjęciu odpowiedniej reakcji w sytuacji, gdy przyjaciółka/przyjaciel, członek rodziny lub klient wyjawi, iż jest ofiarą napaści. Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystywania seksualnego:

 • Molestowanie seksualne.

 • Niechciane dotykanie lub całowanie.

 • Wymuszone czynności seksualne lub o podłożu seksualnym, wliczając w to czynności obejmujące przemoc lub ból.

 • Obnażanie genitaliów, np. „ekshibicjonizm”.

 • Prześladowanie.

 • Bycie obserwowanym/obserwowaną bez zgody, gdy jest się nagim lub w trakcie wykonywania czynności seksualnych.

 • Zamieszczanie w Internecie materiałów o charakterze seksualnym bez czyjejś zgody.

 • Zmuszanie do oglądania lub uczestnictwa w pornografii.

 • Dodawanie środków odurzających do napojów, używanie narkotyków lub alkoholu w celu zaburzenia zdolności drugiej osoby do podejmowania decyzji dotyczących seksu lub zachowań seksualnych.

 • Uprawianie seksu z osobą śpiącą, będącą pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

 • Opowiadanie sprośnych lub sugestywnych dowcipów, historii lub pokazywanie zdjęć nacechowanych seksualnie jako część wymuszającego, zastraszającego lub wykorzystującego zachowania.

 • Gwałt (penetracja któregokolwiek z otworów w ciele człowieka przy użyciu dowolnego przedmiotu).

 • „Nagabywanie” dziecka lub bezbronnej osoby do odbywania wszelkiego rodzaju stosunków seksualnych.

 • Jakikolwiek stosunek seksualny z dzieckiem.

Nie należy mylić wykorzystywania seksualnego z wyrażaniem własnej seksualności. Wykorzystywanie seksualne jest niepożądanym zachowaniem lub działaniem, które wykorzystuje zastraszanie, przymuszanie lub przemoc do uzyskania władzy nad drugą osobą lub odmówienia jej prawa do dokonania wyboru. Wykorzystanie i napaść seksualna mogą być jednorazowymi zachowaniami lub mogą być częścią schematu zachowań nacechowanych przemocą. Prowadzą one do szeregu skutków fizycznych, emocjonalnych i psychologicznych.

Fakty dotyczące wykorzystywania seksualnego

Poniżej przedstawiono kilka faktów na temat wykorzystywania seksualnego:

 • W większości przypadków napaści seksualnej popełniają mężczyźni w stosunku do kobiet i dzieci.

 • Mężczyźni również są ofiarami wykorzystywania seksualnego, szczególnie ze strony innych mężczyzn.

 • Większość osób, które doświadczyły napaści seksualnej zna napastnika lub poznała go niedługo przed atakiem.

 • Niektóre akty wykorzystywania seksualnego są również przestępstwami.

 • Zgłoszenie napaści na policję może być trudną decyzją. Ograniczenia naszego systemu sprawiedliwości oraz sposób gromadzenia dowodów może prowadzić do konfrontacji.

 • Osoby, które były wykorzystane seksualnie reagują w różny sposób, czasami bardzo emocjonalnie, a czasami zamykają się w sobie. Zrozumienie dramatu stojącego za przemocą wymierzoną w ludzi pomaga nam w odpowiednim zareagowaniu.

 • Wykorzystywanie seksualne jest nadużyciem nierówności władzy, które istnieją w społeczeństwie. 

 • Większość przypadków wykorzystania seksualnego nie jest zgłaszana na policję.

Skutki wykorzystywania seksualnego

Przemoc wymierzona w ludzi, taka jak wykorzystywanie seksualne, jest jednym z najbardziej traumatycznych zdarzeń, których ludzie mogą doświadczyć. Reagowanie na natychmiastowe potrzeby ofiar/osób, które przetrwały poprzez uwierzenie im i potraktowanie ich poważnie może pomóc w zahamowaniu dalszej krzywdy. Wspieranie osób w ich procesie dochodzenia do siebie, w sposób i w czasie odpowiednim dla nich, jest również ważne.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat udzielania wsparcia ofierze/osobie, która przetrwała, zobacz stronę: Jak zapewnić wsparcia ofierze wykorzystywania seksualnego.

 

Jak zapewnić wsparcie ofierze wykorzystywania seksualnego?

Wykorzystywanie seksualne jest zjawiskiem powszechnym – około jedna na pięć osób jest ofiarą napaści seksualnej. Są pewne praktyczne rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc drugiej osobie.

Jak zapewnić wsparcie ofierze wykorzystywania seksualnego?

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault