To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

O planowaniu bezpieczeństwa

Planowanie bezpieczeństwa jest sposobem przemyślenia i stworzenia planu działania na wypadek, gdy sprawy przybiorą niebezpieczny obrót.

Domowa i rodzinna przemoc: jak sobie z nią radzić?

Istnieje wiele różnych sposobów na stworzenie planu bezpieczeństwa. Plan musi być dopasowany do indywidualnych okoliczności i musi zapewniać bezpieczeństwo od samego początku. Plan ulegnie zmianie wraz ze zmianą okoliczności.

Plan może pomóc w zbadaniu i rozpisaniu opcji i pomysłów służących zwiększeniu bezpieczeństwa w momencie wystąpienia przemocy domowej i rodzinnej. Może również pomóc ofiarom wykorzystywania seksualnego, gdy napastnik jest osobą znaną ofierze. 

Rodzina i przyjaciele mogą odegrać ważną rolę w udzieleniu wsparcia i informacji. Służby zajmujące się przemocą domową i rodzinną oraz służby ds. wykorzystywania seksualnego również zapewniają organizację i pomoc. Służby te mogą pomóc w rozważeniu różnych opcji. 

Zrozumienie planowania bezpieczeństwa

Możesz stworzyć plan bezpieczeństwa dla siebie lub wraz z członkiem rodziny lub przyjacielem/przyjaciółką, którzy doświadczają przemocy. 

Plan bezpieczeństwa dla siebie

Jeśli sporządzasz plan bezpieczeństwa dla siebie, masz już pojęcie na temat tego, co jest skuteczne, a co nie. To duża przewaga. Pomyśl o rzeczach, które już okazały się skuteczne, a następnie przyjrzyj się poniższej liście kontrolnej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona jakiekolwiek inne opcje, które mogą pomóc ci w stworzeniu planu zapewnienia bezpieczeństwa.

Oto kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać przy tworzeniu planu bezpieczeństwa dla siebie:

  • Napastnik ponosi odpowiedzialność za przemoc. Próba uniknięcia przemocy może przypominać ci „obchodzenie się z kimś jak z jajkiem”, ponieważ agresorzy często znajdują nowe wymówki do usprawiedliwienia swojej złości i napadów. Dojście do tego, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo nie jest równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za przemoc lub „wybuchy”.  

  • Plany bezpieczeństwa muszą być regularnie aktualizowane, szczególnie w przypadku zmian takich jak ciąża, pojawienie się nowego dziecka lub zmiana sytuacji mieszkaniowej.

  • Służby zajmujące się przemocą domową i rodzinną mogą zapewnić ci wsparcie oraz pomysły, które możesz dodać do tych, które już masz. Zobacz wykaz lokalnych służb tutaj [w języku angielskim], lub zadzwoń do 1800RESPECT pod numer 1800 737 732.

Plan bezpieczeństwa tworzony z rodziną i przyjaciółmi

Podczas tworzenia planu bezpieczeństwa z osobą doświadczającą przemocy, zacznij od jej wysłuchania. Kobieta jest ekspertem w kwestii swojej własnej sytuacji. Po pierwsze wysłuchaj tego, co się dzieje i zadawaj pytania na ten temat. Pomoże ci to w zrozumieniu ryzyka. Dowiedz się, co druga osoba robi, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wykorzystaj to jako punkt wyjścia dla zapewnienia jej pomocy w przemyśleniu tego, co jeszcze można zrobić w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Poniższa lista kontrolna może dostarczyć kilku pomysłów na temat stworzenia planu, lecz nie wszystkie z nich będą odpowiednie w każdej sytuacji. 

Pamiętaj, że może być wielu napastników oraz inne indywidualne potrzeby, które wpłyną na kształt planu. 

Pamiętaj, że twoją rolą nie jest ocenianie ani podejmowanie decyzji. „Zostawienie napastnika” nie zawsze jest bezpieczną opcją. Wiemy, że to czas największego zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa. Popracuj z przyjacielem/przyjaciółką lub członkiem rodziny nad stworzeniem planu, który będzie dla nich odpowiedni.

Oto klika ważnych rzeczy, o których należy pamiętać przy tworzeniu planu bezpieczeństwa dla przyjaciół i rodziny:

  • Plan bezpieczeństwa może być częścią tworzenia relacji opartych na zaufaniu. Relacje te mogą być najważniejszą rzeczą dla ofiary/osoby, która przetrwała.

  • Jeśli w grę wchodzą dzieci, nasze wideo zatytułowane Zadbanie o bezpieczeństwo dzieci może okazać się pomocne.

  • Możesz być w obowiązku zgłoszenia zdarzenia [w języku angielskim], jeśli ryzykiem skrzywdzenia objęte są dzieci.

  • Możesz stanąć przed koniecznością skorzystania z usług ekspertów. Jeśli kobieta chce zasięgnąć takiej pomocy, odwołaj się do ekspertów w dziedzinie przemocy domowej, prawnej, kulturowej i ciągłego wsparcia. Zobacz wykaz lokalnych służb tutaj [w języku angielskim], lub zadzwoń do 1800RESPECT pod numer 1800 737 732.

Lista kontrolna dla zachowania bezpieczeństwa

Ta lista kontrolna zawiera wskazówki dotyczące rzeczy, które możesz wykonać, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa drugiej osobie. Pamiętaj, że planowanie bezpieczeństwa musi być dopasowane do indywidualnej sytuacji każdej osoby. 

 

Lista kontrolna planowania bezpieczeństwa

Ta lista kontrolna zawiera wskazówki dotyczące rzeczy, które możesz wykonać, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa drugiej osobie.

Lista kontrolna planowania bezpieczeństwa

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria