To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

حمایت از قربانیان/بازماندگان

چگونه میتوانم از فردی که در معرض خشونت خانوادگی قرار دارد حمایت کنم؟ خشونت خانوادگی یک مسئله رایج میباشد_از هر سه زن یک نفر خشونت خانوادگی را در طول عمر خود تجربه میکند. راهکارهای عملی وجود دارد که میتوانید برای کمک انجام دهید.

بایدبدنبال چه باشم؟

برخی رفتارها و نشانه ها در افرادی که در مغرض خشونت خانوادگی قرار دارند رایج می باشد. 

افرادی که خشونت خانوادگی را تجربه میکنند ممکن است:

 • بیرون رفتن از خانه را بدون دلیل واضحی متوقف کنند و یا اگر از آنها دلیل آن پرسیده شود بگویند که اجازه اینکار را ندارند.

 •  بدون دلیل مشخص، مضطرب، افسرده، خسته، یا گریان بنظر برسند .

 • در حضور همسر خود، ترسو، محتاط، منتقد از خود، یا خجالتی بنظر برسند همسرشان با آنها رفتار بی ادبانه و زننده ای داشته باشد.

 • جراحت داشته یا به بیمارستان مراجعه کنند که این امر، مشکوک باشد.

 • مدام بدنبال توجیه کارها یا نحوه خرج کردن پول خود باشند.

 • بگویند که تحت تعقیب و نظارت هستند، کسی آنها را دنبال یا کنترل می کند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش "خشونت خانوادکی چیست؟"مراجعه کنید.

پرسیدن

در نهایت تنها راه مطمئن شدن از اینکه آیا فرد مشکلی دارد یا نه پرسیدن از وی است.

البته شاید این امر ساده نباشد.

افراد خانواده یا دوستان میتوانند سوالاتی را بصورت مستقیم و دوستانه بپرسند نظیر:

 • آیا مشکلی در خانه داری؟

 • من متوجه وجود آن کبودی ها شدم .آیا کسی این کار را با تو کرده؟

 • به نظر میرسد که همسرت تو را می ترساند. آیا مشکلی هست؟

 • خوبی؟

فضایی برای گوش دادن ایجاد کنید و به دوست خود یا فردی که به وی علاقه داریدفرصت صحبت کردن در یک محیط خصوصی را بدهید اما به وی فشار نیاورید و با او مواجهه نکنید. تحت فشار قرار دادن و مواجهه با دوست یا فردی که به او علاقه دارید موجب می شود که وی بیشتر گوشه گیر شود. 

چه باید کرد؟

صحبت کردن درباره سوءاستفاده، جرات می خواهد. بسیاری از قربانبان/بازماندگان (خشونت) از اینکه کسی حرف آنها را باور نکند می ترسند. بسیار مهم است که وقتی کسی به شما می گوید که مورد سوء استفاده قرار گرفته است حرف او را جدی بگیرید حتی اگر فکر می کنید که همسر فعلی یا سابق وی خوش برخورد، مهربان، یا خوب بنظر می رسد. کسانیکه مرتکب خشونت های خانوادگی می شوند ممکن است خود را در اذهان عمومی خوب جلوه دهند. این می تواند بخشی از الگوی رفتاری فرد سوءاستفاده کننده باشد.

در اینجا مواردی ذکر می شود که شما می توانید با استفاده از آنها به اعضای خانواده یا دوست خود کمک کنید:

 • ترس آنها را جدی بگیرید.

 • خشونت هیچگاه قابل قبول نیست. شخص مورد سوءاستفاده را مقصر این امر ندانید و سعی نکنید که اقدامات فرد سوءاستفاده کننده را بنوعی توجیه کنید.

 • در ترک همسر خشن، موانع، انتخاب های سخت، و اغلب ترسی که قابل توجیه است وجود دارد که این ترس، شامل ترس از افزایش خشونت، بی خانمانی، و فقر می باشد.  قربانی/بازمانده (خشونت) ممکن است آمادگی ترک همسر خود را نداشته باشد یا اینکار را مخاطره آمیز بداند.

 • بیاد داشته باشید که خشونت خانوادگی فراتر از خشونت فیزیکی می باشد. سوءاستفاده کنندگان با استفاده از کلمات رکیک و سوءاستفاده احساسی، اعتماد به نفس فرد را هدف قرار می دهند و سعی می کنند تا وی را خوار کنند. نقاط قوت فرد را که باعث جلوگیری از آسیب وی و فرزندانش می شود شناسایی کنید.

 • به وی کمک کنید تا بتواند تصمیم بگیرد که آیا برای ایمن ماندن باید با فرد سوءاستفاده کننده بماند یا وی را ترک کند.  صفحه مربوط به برنامه ریزی برای ایمنی را ملاحظه کنید.

 • بصورت کاربردی به وی در خصوص رفت و آمد، وقت ملاقات ها، نگهداری از کودک اش، یا مکانی که می تواند به آن پناه ببرد کمک کنید. در خصوص خدمات خشونت در خانواده تحقیق کنید و با گرفتن وقت ملاقات به او کمک نمایید.

 • مشاهده خشونت روی کلیه اعضای خانواده تاثیر می گذارد. اگر فرزندان در این امر حضور دارند، از آنها مراقبت و پشتیبانی کنید و از طریق مراکز خدمات خانواده ای که در منطقه محل سکونت تان قرار دارند به آنها کمک کنید.

 • آنها را از قوانین محافظتی در کشور/منطقه محل سکونت خود مطلع کنید. 

بخاطر داشته باشید که خشونت خانوادگی خطرناک است. در صورتیکه عضوی از خانواده، دوست یا فرزندان آنها مورد آزار قرار دارند یا شما از این که آنها مورد آزار و اذیت قرار گیرند واهمه دارید با شماره 000 تماس بگیرید.

 

اگر می خواهید بیشتر در مورد چگونگی کمک کردن بدانید موارد زیر را ملاحظه کنید:

 

در صورت قرار داشتن در معرض خطر آنی، برای دریافت کمک از پلیس با شماره 000 تماس بگیرید.

برای انجام تماس اضطراری با استفاده از TTY یا خدمات ملی امداد به Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

آزار جنسی چیست؟

درک مفهوم آزار جنسی به ما در نحوه برخورد با آن کمک می کند.

 آزار جنسی چیست؟

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria