To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Što je seksualni napad?

Ako razumijete što je seksualni napad, bit će vam lakše reagirati.

Vaša prava i mogućnosti nakon nedavnog seksualnog napada

Seksualni napad je svaki seksualni ili seksualizirani čin usljed kojeg se napadnuta osoba osjeća nelagodno, ugroženo ili uplašeno. To je ponašanje koje napadnuta osoba nije uzrokovala ili odabrala.

Seksualni napad je izigravanje povjerenja i uskraćivanje prava koje svaka osoba ima da kaže što će se raditi s njezinim ili njegovim tijelom. Seksualni napad je zlouporaba prava i moći.

Seksualni napad se može počiniti protiv odraslih i djece, žena i muškaraca i osoba svakog podrijetla.

Seksualni napad se može nazivati i seksualnim zlostavljanjem ili seksualnim nasiljem. Izrazi koji se koriste za opisivanje seksualnog napada, kao na primjer silovanje ili seksualno zlostavljanje imaju i uopćeno značenje kada se koriste u svakodnevnom razgovoru i specifično značenje kada se upotrjebljavaju za opisivanje određenih seksualnih krivičnih djela. Na ovim internet stranicama koristimo te riječi u njihovom uopćenom značenju i pružamo samo uopćene informacije.

Ako mislite da je protiv vas počinjeno seksualno krivično djelo i želite se žaliti, bit će bolje ako zatražite detaljniji savjet. Savjete možete dobiti od službe za pomoć žrtvama seksualnog napada u vašem kraju [na engleskom], od policije, vašeg liječnika ili privatnog odvjetnika. Vrijeme može biti važan faktor i te službe vam mogu pružiti informacije o vašim pravima i opcijama.

Seksualni napadi se javljaju u mnogim oblicima

Ako razumijemo što je seksualni napad, bolje ćemo reagirati kada nam prijatelj, član obitelji ili stranka kaže da je bila napadnuta. Sljedeći popis sadrži neke primjere seksualnih napada:

 • Seksualno uznemiravanje.

 • Neželjeno dodirivanje ili ljubljenje.

 • Seksualne ili seksu slične radnje pod prijetnjom ili prisilom, uključivši radnje koje su povezane s nasiljem ili nanošenjem bola.

 • Otkrivanje genitalija, takozvani ‘flashing’.

 • Proganjanje.

 • Ako vas netko promatra bez vaše dozvole dok ste neodjeveni ili prilikom seksualnih aktivnosti.

 • Postavljanje seksualnih slika na internet bez vašeg pristanka.

 • Ako vas netko prisiljava ili prinudi na promatranje osoba prilikom pornografskih radnji ili na sudjelovanje u njima.

 • Poturanje droge u pića ili uporaba droga i alkohola s ciljem da se smanji ili ošteti sposobnost donošenja odluka o seksu ili seksualnim aktivnostima.

 • Seksualni odnos s osobom koja spava ili koja je pod jakim utjecajem alkohola i/ili droga.

 • Nepristojne ili na seks aludirajuće šale, priče ili pokazivanje seksualiziranih slika u sklopu modela ponašanja koje sadrži elemente prinude, zastrašivanja ili eksploatiranja.

 • Silovanje (penetriranje u bilo koji tjelesni otvor bilo kakvim predmetom).

 • ‘Pripremanje’ djeteta ili ranjive osobe za sudjelovanje u seksualnim aktivnostima bilo koje vrste.

 • Bilo koji seksualni čin s djetetom.

Seksualni napad nije ista stvar kao i seksualno izražavanje. Seksualni napad je neželjeno seksualno ponašanje ili su to postupci u kojima se koristi zastrašivanje, prinuda ili sila kako bi se iskazala moć ili se nekom uskratilo pravo vlastitog izbora. Seksualni napad i zlostavljanje se može dogoditi samo jedanput ili može biti dio nasilničkog modela ponašanja. Seksualni napad ima različite i mnogobrojne posljedice, uključivši fizičke, emotivne i psihološke posljedice.

Činjenice o seksualnom napadu

Evo nekoliko važnih stvari koje trebamo znati o seksualnom napadu:

 • Većinu seksualnih napada izvrše muškarci nad ženama i djecom.

 • Ali i muškarci doživljavaju seksualne napade koje obično počine drugi muškarci.

 • Većina žrtava seksualnih napada poznaje ili se nedavno upoznala s počiniteljem napada.

 • Neki činovi seksualnog napada predstavljaju i krivična zlodjela.

 • Odluka da se seksualni napad dojavi policiji može biti teška. Ograničenja u našem pravosudnom sustavu i način na koji se skupljaju dokazi znači da proces može biti jako mučan.

 • Osobe koje su žrtve seksualnog napada reagiraju na mnogo različitih načina, nekad jakim emocijama, a nekad povlačenjem u sebe. Ako razumijemo traume koje uzrokuje međuljudsko nasilje, bolje ćemo moći odgovarajuće reagirati.

 • Seksualni napad je zlouporaba neravnoteže moći koja postoji u društvu. 

 • Većina seksualnih napada se ne dojavi policiji.

Posljedice seksualnog napada

Nasilje između dvije osobe, kao što je seksualni napad, je jedno od iskustava koje uzrokuje najveće moguće traume. Ispunjenje neposrednih potreba žrtava/preživjelih osoba uključuje da im vjerujemo i da ih uzmemo ozbiljno što pomaže u smanjenju dodatnog oštećenja. Također je važno nastaviti s pružanjem potpore tijekom oporavka žrtve, kao što je također važno to raditi na način i u vrijeme koje njoj odgovara.

Ako želite dobiti više obavijesti o tome kako trebate pružati potporu žrtvi/preživjeloj osobi, pogledajte stranicu pod naslovom Kako možete pružiti potporu nekome tko je doživio seksualni napad.

Kako mogu pružiti potporu nekome tko je doživio seksualni napad?

Seksualni napadi su dosta česti - od prilike jedna od svakih pet žena doživi seksualni napad. Postoji nekoliko praktičnih stvari koje možete poduzeti kako biste pomogli.

 Kako mogu pružiti potporu nekome tko je doživio seksualni napad?

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault